ผลกระทบจากประเทศไทย 4.0 เร็วกว่าที่คิด....

Last updated: 4 ก.ย. 2560  |  540 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ผลกระทบจากประเทศไทย 4.0 เร็วกว่าที่คิด....


ไม่น่าเชื่อว่า ... มันจะมาเร็วกว่าที่คิด เมื่อฟองสบู่มหาวิทยาลัยแตกดังโพล๊ะ ... แล้วมหาวิทยาลัยที่มีมากกว่า 300 แห่ง จะทำอย่างไร กันหล่ะที่นี้ ครับพี่น้อง ??

- มหาวิทยาลัยเอกชนหลายแห่งมีนักศึกษาลดลงเหลือเพียงหนึ่งในสาม ต้องบีบอาจารย์ให้ลาออกเนื่องจากขาดทุนย่อยยับ หลายแห่งตั้งเป้าหมายให้อาจารย์เหลือเพียงแค่หนึ่งในสาม

- มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งขายที่ดินสร้างคอนโดมิเนียมขาย

- มหาวิทยาลัยราชภัฎหลายแห่งตัดสินใจไม่ต่อสัญญาให้อาจารย์ เนื่องจากไม่มีนักศึกษาให้สอน

- มหาวิทยาลัยของรัฐในบางสาขารับนักศึกษาได้เพียงร้อยละ 20 ของเป้าหมายที่ตั้งไว้

- มหาวิทยาลัยเปิดของรัฐไม่ต่อสัญญาจ้างอาจารย์เพราะไม่มีนักศึกษาเพียงพอ เริ่มมีปัญหาทางการเงิน

- มหาวิทยาลัยของรัฐอีกหลายแห่ง อาจารย์เริ่มแย่งวิชาสอนกันเพื่อให้ตัวเองมีภาระงานครบ และหลายแห่งดิ้นรนด้วยการไปหานักศึกษาจีนเข้ามาเรียนซึ่งเป็นนักศึกษาจีนที่คุณภาพไม่ดีนัก

- อาจารย์มหาวิทยาลัยจำนวนหนึ่งดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด บางคนทั้งๆ ที่รู้อยู่ไม่มีนักศึกษาให้สอนก็ดิ้นรนจะต่ออายุราชการให้ตัวเองต่อ บางคนที่ไม่มีทางไปก็พยายามดิ้นรนหานักศึกษาเข้ามาเรียนให้มากขึ้นด้วยวิธีการต่างๆ

- อาจารย์มหาวิทยาลัยไทยผลิตงานวิจัยขึ้นหิ้ง ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติกันมากมายแต่เอามาใช้งานจริงหรือนำมาประยุกต์ใช้ให้ขายได้จริงในเชิงพาณิชย์ (Commercialization) ได้น้อยมาก

..

คลิกลิงค์ เพื่ออ่านต่อครับพี่น้อง ...https://mgronline.com/Daily/detail/9590000129178https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmanager.co.th%2FDaily%2FViewNews.aspx%3FNewsID%3D9590000129178&h=ATOh3uclGbCEBtTA5qQePVuUM9hg-qhBUayByLPMjRolojLlBq9nNf2AnPujjizb4Sn-SSd6T0mwSnSowjSYt8bYNCZkZRNlXGGefpbqkDK_E7DPAHi-_GZXSmC-obD-UFMpKtsRwc_AhUWbjW0AO0Oib5UMBuJNmd6X7E7zPjURo4004yNKPYNOgqLNM3rrHgy2ikUN5LJdKEeY5osfvcdyd0e1gWfKrqN_KQqkoUiqaMrCQ6uVfZst0WrJprA4EXW9DKhLzpI87eWaImbgf3fqedJEpNF2


Powered by MakeWebEasy.com