ผลงานสำคัญ

 • ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดโทรทัศน์ และศูนย์สื่อมวลชน (International Broadcasting Center)งานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549
 • ผู้อำนวยการศูนย์ผลิตรายการและออกอากาศ และรายงานสถานการณ์โรคระบาดไก่และไข้หวัดนก ที่ถูกต้องแก่ประชาชน ช่อง 11  กรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2547
 • ผู้จัดการสนาม 700 ปี เชียงใหม่ (TV Operations Manager Main Stadium) การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 18 ณ จังหวัดเชียงใหม่
 • ผู้จัดการสนามธรรมศาสตร์ (TV Operations Manager Main Stadium) การแข่งขันกีฬาเอเซี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13 ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต
 • ประธานตัวแทนประเทศไทยในนามสถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 อสมท ผลิตรายการสารคดี Lan chang River (แม่น้ำโขง) ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ CCTV ประเทศจีน , สถานีโทรทัศน์ VTV ประเทศเวียดนาม, สถานีโทรทัศน์ LNTV ประเทศลาว, สถานีโทรทัศน์ MRTV ประเทศเมียนมาร์ และสถานีโทรทัศน์ TVK ประเทศกัมพูชา
 • รางวัลเทพทอง องค์กรดีเด่น ประจำปี 2546 ประกาศเกียรติคุณแก่นายสุระ เกนทะนะศิล ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ ไทยทีวีสี ช่อง 9 อสมท
 • ศิษย์เก่าดีเด่น บีซีซี ประจำปี 2547 โดยได้รับรางวัลอารีย์เสมประสาท จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
 • ศิษย์เก่าดีเด่น ที่ทำคุณประโยชน์แก่สังคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปี 2548
 • ศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประจำปี 2552
 • รางวัลดาวเด่นของสมาคมจีนฮากกาเหมยเยิ๋นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2554
 • ศิษย์เก่าเกียรติยศ 50 ปี พระจอมเกล้าลาดกระบัง ปี 2555


Powered by MakeWebEasy.com