ประวัติการศึกษา


พ.ศ. 2503-2515
 • โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
พ.ศ. 2515-2519
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาไฟฟ้า-สื่อสารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ. 2522
 • Certificated “TELEVISION MEASURING TECHNIQUES”SENDER FREIES BERLIN TELEVISION TRAINING CENTER ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน
พ.ศ. 2524
 • Certificated “TELEVISION PRODUCTION TECHNIQUES” THOMSON FOUNDATION ENGLAND
พ.ศ. 2525
 • Certificated “TV-TRANSMITTER AND TRANSMISSION TECHNIQUES” SENDER FREIES BERLIN TELEVISION TRAINING CENTER ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน
พ.ศ. 2536
 • วุฒิบัตร “โครงการเสริมทักษะด้านการบริหาร” วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2540
 • วุฒิบัตร “วิสัยทัศน์ผู้นำองค์กร 2020” คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Certificated “MODERN THAI EXECUTIVE DEVELOPMENT BUSINESS PROGRAM VISIONARY LEADERSHIP 2020” CALIFONIA STATE UNIVERSITY, HAYWARD ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Certificated “ADVANCED SEMINAR ON NEW TECHNOLOGIES IN TELEVISION” DEUTSCHE WELLE TELEVISION TRAINING CENTER ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน
พ.ศ. 2540-2542
 • ปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ. 2554
 • Certificated “Digital Switchover Techniques & Policy” สถาบันเพื่อการพัฒนาวิทยุและโทรทัศน์แห่งภาคพื้นเอเชีย-แปซิฟิก (AIBD (KISA) ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้
Powered by MakeWebEasy.com