กรรมฐาน ลดกรรมให้ตนเอง ไม่เชิ้อลองอ่านดูสิ

Last updated: 13 มิ.ย. 2560  |  474 จำนวนผู้เข้าชม  | 

@nqz2491y

กรรมฐาน ลดกรรมให้ตนเอง

หากเราทำกรรมไม่ดีไว้ควรทำอย่างไร จะพอสรุปเป็นข้อๆ ได้ดังนี้

1.ตัดกังวล เลิกคิด เลิกเศร้าเสียใจ เลิกจิตตก ไม่มีใครไม่เคยทำผิด แต่ทำผิดแล้วสำนึกได้และจะไม่ทำอีก สำคัญกว่า

2.ปฏิบัติตามแนว ทาน ศีล ภาวนา (ทานทำให้รวย ศีลทำให้สวย ภาวนาทำให้มีปัญญาดี)

2.1 ทาน ให้เพื่อลดกิเลสในตัว ทั้งความโลภและความโกรธ จะมีพรหมวิหาร 4 (เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา) มากขึ้น

2.2 ถือศีล 5 เพื่อรักษากาย วาจาให้ปกติ ไม่ให้พลาดไปทำผิด เพราะธรรมชาติของใจคนจะไหลลงที่ต่ำได้ง่ายกว่าขึ้นที่สูง ศีลเป็นทางนำให้เกิดสมาธิ นำไปสู่การเกิดปัญญา

2.3 เจริญภาวนา เพื่อให้ได้ปัญญารู้แจ้งตามความเป็นจริง ของรูปนาม คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา (ไตรลักษณ์) และอสุภะ (สิ่งที่ไม่สวยไม่งาม เช่น ซากศพ) ทั้งสมถะกรรมฐาน และวิปัสสนากรรมฐาน

กรรมฐาน ทำได้โดยตั้งมั่น ไม่เสียสตางค์ แก้กรรมได้โดยตรงมีผลมากที่สุด เป็นบุญใหญ่ที่สุด บุญที่ได้จากการกรรมฐาน ได้ทั้งตัวเอง และสามารถอุทิศแผ่เมตตาให้บุคคลอื่นๆ ได้ ทำให้ทุกชีวิตดีขึ้น

@nqz2491y

Instructions

#1แชร์=1ธรรมทาน

Powered by MakeWebEasy.com