หลายปีนี้...!

Last updated: 7 มิ.ย. 2560  |  422 จำนวนผู้เข้าชม  | 

1. หลายปีนี้ เริ่มรู้สึกมีความ เข้าใจว่า เมื่ออายุมากขึ้น ญาติสนิทมิตรสหาย เริ่มทยอยจากเราไป รู้สึกถึงชีวิตล้วน อนิจจัง

2. หลายปีนี้ เริ่มรู้สึกปล่อยวาง เริ่มเรียนรู้ถึงสิ่งที่ ไม่ว่าจะเสียดาย หรือไม่ก็ตาม ล้วนเป็นสิ่งที่จะต้อง เป็นไปโดยวิถีแห่ง ธรรมชาติ

3. หลายปีนี้ ชีวิตสอนว่า ความสนิทชิดเชื้อ ระหว่างมนุษย์ นอกเหนือจากความ เกี่ยวพันทางสาย เลือดแล้ว สิ่งที่สำคัญ ยิ่งกว่าคือสัมพันธภาพ ทางจิตใจที่จริงใจ ต่อกัน

4. หลายปีนี้ ชีวิตสอนว่า สิ่งที่เคยใฝ่ฝัน อยากได้ในอดีต แม้วันนี้จะได้มา ก็หาใช่สิ่งที่สำคัญ สำหรับเราอีกต่อไป

5. หลายปีนี้ เริ่มตื่นรู้ นอกจากเราต้อง ทำดีกับผู้อื่นแล้ว เราจะต้องทำสิ่งที่ ดีงามให้กับคนที่ดี กับเราให้มากเท่า ทวีคูณ

6. หลายปีนี้ เริ่มเรียนรู้ว่า เวลาหาได้บ่มเพาะ ความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างผู้คน ตรงกันข้าม เวลากลับพิสูจน์ ให้เห็นถึงธาตุแท้ ของผู้คน

7. หลายปีนี้ เริ่มรู้ซึ้ง นอกจากพ่อแม่แล้ว ไม่มีใครในโลกที่ จะคอยอนุเคราะห์ โอบอุ้มและให้อภัย เราเหมือนเช่นที่ ท่านให้กับเรา

8. หลายปีนี้ เริ่มรู้และเข้าใจว่า ความประมาทอาจจะ นำมาซึ่งอุบัติเหตุ การบาดเจ็บและ ความทุกข์ทรมาน ต่อร่างกายอย่าง ไม่คาดฝัน

9. หลายปีนี้ เราเปลี่ยนไป สามารถอดทนแบก รับความทุกข์ใน หลากหลายรูปแบบ มีความแกร่งในชีวิต เหมือนต้นกระบอง- เพชร ที่สามารถ จะอยู่รอดได้ในทุก สถานะ

10.หลายปีนี้ เริ่มสำนึกไม่ดึงดัน ยึดมั่นถือมั่นอย่าง ที่เคย หลายสิ่งที่เคยยึดมั่น เริ่มคลายความถือ มั่นอย่างที่เคยเป็น

11. หลายปีนี้ หลายสิ่งที่ขัดหูขัดตา ก็สามารถที่จะทำใจ ให้เป็นเหมือน “ฟังแต่ไม่ได้ยิน มองแต่ไม่ได้เห็น“

12. หลายปีนี้ ชีวิตสอนว่า ไม่ใช่คนทุกคน จะยินยอมเดินตาม วิถีทางที่เราอยาก ให้เป็น

13. หลายปีนี้ ชีวิตสอนว่า สิ่งที่เป็นของเรา ย่อมต้องเป็นของเรา สิ่งที่ไม่ใช่ของเรา จงอย่าได้ฝืนเอา

14. หลายปีนี้ ชีวิตสอนว่า อย่าได้อิจฉาชีวิต ของผู้อื่นเพราะเรา เองก็สามารถที่จะใช้ ชีวิตอย่างที่เรา ต้องการให้เป็นได้

เวลาดุจสายน้ำ ไหลไปไม่หวนกลับ เรียนรู้กับชีวิต รู้ซึ้งถึงชีวิต หวงแหนทุกวันเวลา ที่ผ่านไป ใช้ชีวิตให้คุ้มค่า เรียนรู้ชีวิตอย่างสงบ ต่อไป.

"หลายปีนี้ รู้หรือยัง มาคนเดียว ก็กลับไปคนเดียว ไม่มีคนติดตามไปด้วย"

Cr. lya slim/Pichai

Powered by MakeWebEasy.com