ชอบบทความนี้จัง....อยากให้อ่าน

Last updated: 4 เม.ย 2560  |  502 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ชอบบทความนี้จัง....อยากให้อ่าน,.....

....ชายยากจนถามพระพุทธเจ้า. ทำไมผมถึงยากจนนัก แต่เมื่อได้คำตอบกลับแบบนี้ แทบน้ำตาไหล ซึ้งจับจิตจริงๆ

ชายผู้ยากจน ถาม พระพุทธเจ้าว่า :"เหตุ ใด ข้า จึง ยากจน ยิ่งนัก?"

พระพุทธองค์ ตรัสตอบ,

"เธอ ไม่รู้จักการให้ และ วิธีให้"

ดังนั้น ชายผู้ยากจน จึงพูดต่อว่า,

"ทั้งที่ข้าพระองค์ ไม่มีสิ่งใดให้ นี่ นะ?"

พระพุทธองค์ ตรัสว่า:

"เธอนั้น มีอยู่ไม่น้อยเลย"

@ใบหน้า : ซึ่งสามารถให้ รอยยิ้ม,ความสดใส,สดชื่น,เบิกบาน

@ปาก : เธอ สามารถชื่นชม,ให้กำลังใจ หรือ ปลอบประโลม

@ปัญญา: มัน สามารถให้ ความรู้, ให้ แสงสว่างแก่ ผู้คน

@หัวใจ : มัน สามารถเปิดอก กับ ผู้อื่น,ให้ความจริงใจ,ใสบริสุทธิ์, ให้ความเมตตา

@ดวงตา : ที่ สามารถมองดูผู้อื่น ด้วยสายตาแห่งความหวังดี ด้วยความโอบอ้อม อารี

@ ร่างกาย : ซึ่งสามารถ ใช้ เพื่อ ช่วยเหลือผู้อื่น

ฉะนั้น : แท้จริงแล้ว เธอ มิได้ยากจนเลย " ความยากจน ในจิตใจ คือ ความยากจนอันแท้จริง…"

น้ำเปล่า… จะ มีค่า 5 บาท

ขวดเปล่า…หากใส่ น้ำหวาน… จะ มีค่า 10 บาท

ขวดเปล่า…หากใส่ น้ำผึ้ง… จะ มีค่า 300 บาท

ขวดเปล่า…หากใส่ น้ำหอม… จะ มีค่า 10,000 บาท

จิตใจของคนเรา ก็ เปรียบได้เหมือนกับ ขวดเปล่า…

จะ มีคุณค่า แค่ไหน ขึ้นอยู่กับ สิ่ง ที่ ใส่ลงไป !

===========ชอบบทความนี้จัง....อยากให้อ่าน,.....

....ชายยากจนถามพระพุทธเจ้า. ทำไมผมถึงยากจนนัก แต่เมื่อได้คำตอบกลับแบบนี้ แทบน้ำตาไหล ซึ้งจับจิตจริงๆ

ชายผู้ยากจน ถาม พระพุทธเจ้าว่า :"เหตุ ใด ข้า จึง ยากจน ยิ่งนัก?"

พระพุทธองค์ ตรัสตอบ,

"เธอ ไม่รู้จักการให้ และ วิธีให้"

ดังนั้น ชายผู้ยากจน จึงพูดต่อว่า,

"ทั้งที่ข้าพระองค์ ไม่มีสิ่งใดให้ นี่ นะ?"

พระพุทธองค์ ตรัสว่า:

"เธอนั้น มีอยู่ไม่น้อยเลย"

@ใบหน้า : ซึ่งสามารถให้ รอยยิ้ม,ความสดใส,สดชื่น,เบิกบาน

@ปาก : เธอ สามารถชื่นชม,ให้กำลังใจ หรือ ปลอบประโลม

@ปัญญา: มัน สามารถให้ ความรู้, ให้ แสงสว่างแก่ ผู้คน

@หัวใจ : มัน สามารถเปิดอก กับ ผู้อื่น,ให้ความจริงใจ,ใสบริสุทธิ์, ให้ความเมตตา

@ดวงตา : ที่ สามารถมองดูผู้อื่น ด้วยสายตาแห่งความหวังดี ด้วยความโอบอ้อม อารี

@ ร่างกาย : ซึ่งสามารถ ใช้ เพื่อ ช่วยเหลือผู้อื่น

ฉะนั้น : แท้จริงแล้ว เธอ มิได้ยากจนเลย " ความยากจน ในจิตใจ คือ ความยากจนอันแท้จริง…"

น้ำเปล่า… จะ มีค่า 5 บาท

ขวดเปล่า…หากใส่ น้ำหวาน… จะ มีค่า 10 บาท

ขวดเปล่า…หากใส่ น้ำผึ้ง… จะ มีค่า 300 บาท

ขวดเปล่า…หากใส่ น้ำหอม… จะ มีค่า 10,000 บาท

จิตใจของคนเรา ก็ เปรียบได้เหมือนกับ ขวดเปล่า…

จะ มีคุณค่า แค่ไหน ขึ้นอยู่กับ สิ่ง ที่ ใส่ลงไป !

===========

Powered by MakeWebEasy.com