ประวัติศาสตร์หน้าเดียวของวัดวาอารามใน กทม ..

Last updated: 13 มี.ค. 2560  |  568 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ประวัติศาสตร์หน้าเดียวของวัดวาอารามใน กทม ...

รัชกาลที่ 3 ผู้ยิ่งใหญ่

ความยิ่งใหญ่ของล้นเกล้า ร.3 มีดังนี้

1.เรื่องการค้าท่านค้าขายสำเภากับเมืองจีนได้เงินได้ทองมาท่านก็แบ่ง1ส่วนเก็บไว้ในถุงแดง

เมื่อท่านใกล้สวรรคตสั่งไว้ว่าเงินในถุงแดงเก็บไว้อย่าใช้ วัดที่ข้าสร้างไว้ 70 กว่าวัดเอาเงินในถุงแดงไปดูแลบำรุงวัด อย่าแตะเงินแผ่นดิน เหลือเท่าไรเก็บไว้ในยามยาก จะได้เอามาใช้ในการถ่ายบ้านถ่ายเมือง

2. เรื่องสร้างวัด ท่านชอบสร้างวัด วัดในกรุงเทพฝีมือรัชกาลที่ 3 ทั้งนั้น

ใครอยากใกล้ชิดท่านต้องสร้างวัด ขุนนางผู้ใหญ่ทุกท่านก็ต้องสร้างวัดโดยท่านจะไปให้ชื่อวัดให้ เช่น ตอนเป็นราชโอรสท่านก็เริ่มสร้างวัดโดยร.2 ตั้งชื่อให้ว่า วัดราชโอรส วัดโพธิ์ท่านสั่งรื้อและสร้างใหม่หมด พระพุทธไสยาสตร์ ท่านสร้างตำราฤษีดัดตนตำรายา ท่านสั่งให้ทำทั้งนั้น

จน UNESCO ให้เป็นมรดกโลกแห่งความทรงจำ ฝีมือท่านทั้งนั้น

พระปรางค์วัดอรุณ ท่านก็สร้าง ภูเขาทองท่านก็สร้าง แต่ไม่เสร็จในสมัยท่าน

3.ท่านมีเพื่อนเป็นเจ้าสัวชื่อโต ที่คอยช่วยเหลือทำอาหารเลี้ยง ขุนนาง ก็ยกบ้านตนเองให้ร.3 สร้างวัด เอาใจพระเจ้าแผ่นดินท่านไปยกช่อฟ้าและตั้งชื่อให้ว่าวัดกัลยาณมิตร เพราะถือว่าเจ้าสัวโตเป็นเพื่อนท่าน ลูกหลานก็เลยได้ใช้สกุลกัลยาณมิตร

4.วันหนึ่ง ร.3 ถามเจ้าพระยาพระคลังว่าไม่สร้างวัดมั่งหรือ

เจ้าพระยาพระคลังตกใจยกบ้านให้สร้างวัด ท่านก็ไปยกช่อฟ้าให้ตั้งชื่อว่าวัดประยูรวงศาวาส เพราะเป็นญาติท่าน (เป็นลูกนายบุนนาคเพื่อน ร.1 และนายบุนนาคแต่งงานกับแม่นวลน้องสาวแม่นาค ซึ่งต่อมาเป็นพระราชินีของร.1) พระยาพระคลังต่อมาได้รับตำแหน่งเป็นสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์ บิดาของ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริวงศ์(ช่วง บุนนาค) ขุนนางที่มีอำนาจมากที่สุดในรัชกาลที่5

5.ท่านยังไปถามน้องชายพระยาพระคลัง คือพระยาศรีพิพัฒน์ว่า พี่เอ็งสร้างวัดเอ็งไม่สร้างมั่งหรือ พระยาศรีพิพัฒน์ก็ตกใจยกบ้านให้สร้างอีกท่านก็ไปยกช่อฟ้าให้ตั้งชื่อว่าวัดพิชัยญาติอยู่ตรงข้ามวัดประยูรต่อมาพระยาศรีพิพัฒน์ได้ตำแหน่งสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ ซึ่งในราชวงศ์จักรี มีสมเด็จเจ้าพระยาเพียง 3 คน

6.แล้วท่านก็ถามเมียพระยาพิชัยญาติว่า พี่เอ็งก็สร้างวัดผัวเอ็งก็สร้างวัดและเอ็งไม่ทำบ้างหรือ คุณหญิงตกใจยกที่ดินให้สร้างวัด ท่านก็ไปยกช่อฟ้าให้ตั้งชื่อว่าวัดอนงคาราม วันหนึ่งก็ถามพระยาพระคลังอีกว่าเอ็งก็สร้างวัดน้องเอ็งก็สร้างวัดน้องสะไภ้เอ็งก็สร้างวัดแม่เอ็งตายไปนานแล้ว เอ็งไม่สร้างวัดให้แม่เอ็งมั่งหรือ พระยาพระคลังเลยสร้างวัดให้แม่ท่านให้ชื่อว่าวัดนวลนรดิษ เป็นวัดที่พ่อดิษอุทิศให้แม่นวล ตัวท่านเองก็สร้างวัดอุทิศให้แม่ท่าน ตั้งชื่อว่าวัดเฉลิมพระเกรียรติที่นนทบุรีเพราะแม่ท่านเป็นลูกพระยานนทบุรี

7.ท่านมีหลานรักองค์หนึ่งพ่อแม่ตายท่านก็สร้างวัดให้ ชื่อวัดเทพธิดารามและก็มีหลานรักอีกองค์หนึ่ง ต่อมาเป็นราชินีองค์แรกของร.4 ชื่อหม่อมโสมนัส วิธีแสดงว่าปู่รักหลานท่านก็สร้างวัดให้ชื่อวัดราชนัดดาราม ที่มีโลหะปราสาทสวยงาม

8.มีคนถามว่าสร้างวัดทำไมเยอะแยะสิ้นเปลือง ท่านตอบว่าเงินทองเก็บไว้ก็มีแต่ปลวกขึ้นเอาไปสร้างวัดเสียดีกว่า อีก100-200 ปี มีใครมาเที่ยวเมืองเราก็ มาดูวัดเหล่านี้ จริงของท่าน ฝรั่งเข้ามาดูพระปรางค์วัดอรุณ ท่านก็สร้าง มาดูพระนอนวัดโพธิ์ ท่านก็สร้าง มาดูโลหะปราสาทท่านก็สร้าง

9.ลองมาคิดกันดูว่า วันนี้ไม่มีวัดโพธิ์ วัดอรุณ วัดราชนัดดา วัดเฉลิมพระเกรียรติ และวัดอีก 70 กว่าวัด ฝรั่งอยากมาเที่ยวเมืองไทยไหม เหมือนกับพระราชวังแวร์ซาย ฝรั่งเศสที่เป็นแลนด์มาร์คให้คนไปชมเที่ยว เป็นวิสัยทัศน์ของคนสมัยก่อนจริงๆ

10.ความยิ่งใหญ่สุดท้ายคือการเสียสละ ท่านไม่ตั้งสนมของท่านขึ้นเป็นมเหสีเลย เพื่อลูกท่านจะไม่ได้เป็นเจ้าฟ้า ทำให้เจ้าฟ้ามงกุฏได้ขึ้นครองราชย์ เป็นพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่ 4

11.ตอนอายุ 47 ปี ร.4 ท่านต้องมีเมียและท่านเลือกที่จะมีเมีย เป็นเจ้าทางสาย ร.3 ด้วยอีกชั้นหนึ่ง เพื่อผูกใจน้ำใจต่อกันท่านจึงทรงเลือกหลานของ ร.3 คือหม่อมเจ้าหญิงโสมนัส เป็นมเหสีเอก มีบุญได้เป็นราชินี แต่บุญน้อยมีโอรสเป็นชายเกิดเช้าบ่ายสิ้นพระชนม์ ตัวหม่อมเจ้าโสมนัสอีก 7 วัน ก็สิ้นพระชนม์ ร.4 ทรงเสียใจมาก จึงโปรดให้สร้างวัดชื่อวัดโสมนัสวิหาร อุทิศให้และ ท่านก็สร้างวัดคู่กันเป็นวัดสามีภรรยาคือวัดมกุฏกษัตริยาราม ราชวรวิหารตามชื่อของท่าน

12.ร.4 ท่านก็ยังทรงอภิเษก กับหลานปู่ ร.3 อีกองค์หนึ่ง คือหม่อมเจ้าหญิงรำเพยท่านมีบุญาธิการมากประสูติเจ้าฟ้าพระองค์แรกคือเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ ต่อมาเป็นรัชกาลที่5 เมื่อท่านขึ้นครองราชย์พระนางรำเพยพระราชชนนีได้สวรรคตไปแล้ว ร.5 จึงสถาปนากระดูกแม่ท่านเป็นสมเด็จพระนางเจ้ากรมพระเทพศิรินทรามาตย์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมราชินีของรัชกาลที่4 และท่านรู้ว่าพ่อท่านสร้างวัดให้ตัวท่านเองคือวัดมกุฏกษัตริยาราม ราชวรวิหารและสร้างวัดโสมนัสวิหารอุทิศให้พระนางโสมนัสมเหสีองค์แรก ที่ริมคลองผดุงกรุงเกษมคู่กันและแม่ท่านก็เป็นมเหสีเอกของรัชกาลที่ 4 ท่านจึงเลือกทำเลริมคลองผดุงกรุงเกษมอีกแห่ง สร้างวัดให้แม่ท่าน ตั้งชื่อว่าวัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหารตามชื่อแม่ท่าน

Powered by MakeWebEasy.com