สัจธรรมของชีวิต...,,

Last updated: 10 ม.ค. 2560  |  5175 จำนวนผู้เข้าชม  | 

หนังสือ Time Magazine

บอกว่า ที่อเมริกา มีงาน วิจัย พบว่า คน ที่มี ความสุข มาก ที่สุด ในโลก คือ ผู้ดำเนินตามทางของพระพุทธองค์ ทดสอบ ด้วยการ สแกน สมอง พระ ที่ทำ สมาธิ และ ได้ ผลลัพธ์ ออกมาว่า เป็นจริง

- หลัก ความเชื่อ ของ เหตุ ที่ทำ ให้เกิด ความสุข นั้น ก็คือ อยู่กับ ปัจจุบัน ขณะ ปล่อยวาง ได้ ในสิ่งที่ เกิดขึ้น แล้ว ควบคุม ความอยาก ที่ ไม่มี สิ้นสุด

- ไม่ใช้ ความ รุนแรง ไม่ ทะเลาะ และ ใช้หลัก เวรย่อม ระงับ ด้วยการไม่ จองเวร ให้อภัย ตัวเอง และ ผู้อื่น มี จิตใจ เมตตา กรุณา และ เสียสละ เพื่อ ผู้อื่น

- อริยสัจ 4

สิ่งที่ พระพุทธเจ้า ทรง ค้นพบ

และ บอกไว้ด้วย ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค แท้จริงแล้ว ก็คือ ทางเดิน ไปหา คำว่า " ความสุข " เพราะ ถ้าเมื่อไร เรากำจัด " ความทุกข์ " ได้แล้ว ความสุข ก็จะ เกิดขึ้น

- อุปสรรค ของ ความสุข ก็คือ

แรง ปรารถนา และ ตัณหา คนเรา จะมี ความสุข ไม่ ขึ้นอยู่ กับว่า" มีเท่าไร "

แต่ ขึ้นอยู่ ที่ว่า เรา " พอเมื่อไร "

ความสุข ไม่ได้ ขึ้นกับ จำนวน

สิ่งของ ที่เรามี หรือเราได้...

- ดังนั้น วิธี จะมี ความสุข

อันดับแรก ต้อง

" หยุด ให้เป็น และ พอใจ ให้ได้ "

- ถ้าเรา ไม่หยุด ความอยาก ของเรา แล้ว ละก็...เรา ก็ จะต้อง วิ่งไล่ตาม หลายสิ่ง

ที่เรา " อยากได้ " แล้วนั่น มันเหนื่อย และ ความทุกข์ ก็จะ ตามมา...

- ข้อ ต่อมา ที่ทำ ให้เรา เป็นสุข คือ การมอง ทุกอย่าง

ในแง่ บวก ชีวิต แต่ละวัน

แน่นอน.. เรา ต้องเจอ ทั้ง เรื่องดี และ ไม่ดี ถ้าเรา อยากจะ มีความสุข เราต้อง เริ่ม ด้วยการ มองแต่ สิ่งดี ๆ

มองให้ เป็นบวก เพื่อ ใจเรา จะได้ เป็นบวก คิดถึง สิ่งที่ เราทำ สำเร็จแล้ว ในวันนี้ สิ่งดี ๆ ที่เรา ได้ทำ

- ข้อต่อมา คือ การให้

หมาย รวมถึง การให้ ใน รูปแบบ สิ่งของ หรือเงิน เรียกว่า.. บริจาค และ การให้ ความ เมตตา กรุณา ต่อกัน

ให้อภัย ทั้งตัวเอง และ คนอื่น

สิ่งเหล่านี้ ล้วน แล้วแต่ เป็น ปัจจัย ทำให้เรา มี ความสุข....

- การ ปล่อยวาง ให้ได้

ใน ทุกสิ่ง ที่ เกิดขึ้น แล้ว

และ ที่กำลัง จะเกิดขึ้น ใน อนาคต ไม่ว่า เรื่องจะ ร้ายแรง

และ เศร้าโศก เพียงใด จำไว้ ว่า มัน จะโดน เวลา พัดพา มันไป จากเรา ไม่ช้า ก็เร็ว เรา จะผ่านพ้น ไปได้....และ ยอมรับ ในความ เป็นจริง ของ ชีวิต ไม่ว่า จะเป็น เรื่องที้เรา ไม่ชอบ เพียงใด ไม่ว่า ผิดหวัง

สูญเสีย เจ็บป่วย ล้วน แล้วแต่ เป็น ส่วนหนึ่งของ ชีวิตเรา

ทุกคน ต้อง ได้ผ่านบท ทดสอบ นี้ทั้งสิ้น ไม่ว่า เราจะ เป็นใคร...

- ทำตนเอง ให้สดใส

ด้วยการ ยิ้มให้ ตนเอง

- ทำ คนอื่น ให้ สดใสได้

ด้วยการ ยิ้มให้เขา

- การยิ้ม ไม่ต้อง ลงทุน อะไร เลย แต่สร้าง ความ สดใส ได้มาก ทำให้เรา เป็นสุข อยู่เสมอ เพราะ ความสุข มัน อยู่ใกล้ แค่นี้เอง แค่ที่ ใจ ของเรา นี่เอง

- ยิ้มแย้ม อย่าง แจ่มใส

เห็นใคร ทักก่อน นี่คือ.. วิธี แสดงเสน่ห์ แบบง่าย ๆ แต่ ให้ผล มาก

- การ ให้อภัย ไม่ต้อง ลงทุน อะไรเลย

- แต่การ แก้แค้น ลงทุนมาก

- เขาด่า ว่าเรา ไม่ถึง นาที

เขาอาจ ลืมไป แล้วด้วย

แต่เรา ยังจดจำ ยังเจ็บใจ อยู่

... นี่เรา ฉลาด หรือโง่ กันแน่

- บ่นแล้ว หมดปัญหา ก็น่าบ่น

บ่นแล้ว มีปัญหา ไม่รู้ จะบ่น หาอะไร

- เรา ยังเคย เข้าใจผิด ผู้อื่น

ถ้า คนอื่น เข้าใจเรา ผิดบ้าง

ก็ใช่ว่า จะเป็น เรื่องแปลก อะไร ทำไม ต้อง เศร้าหมอง ในเมื่อเรา ไม่ได้ เป็นอย่าง ที่ใคร เข้าใจ

- อย่าโกรธ ฟุ่มเฟือย

- อย่าโกรธ จุกจิก

- อย่าโกรธ ไม่เป็น เวลา

- อย่าโกรธ มาก จะเสีย สุขภาพกาย และ สุขภาพจิต

- แม้ จะฝึก ให้เป็น ผู้ไม่โกรธ ไม่ได้

- แต่ฝึก ให้เป็น ผู้ไม่โกรธ บ่อยได้

- ฝึก ให้เป็น ผู้รู้จัก ให้อภัย ได้

- การ นินทา ว่าร้าย เป็นเรื่อง ของเขา

- การให้ อภัย เป็นเรื่อง ของเรา

- การชอบ พูดถึง ความดี ของเขา คือ ความดี ของเรา - - การ ชอบพูด ถึงความ ไม่ดี ของเขา คือความ ไม่ดี ของเรา

- โทษ คนอื่น แก้ไข อะไร ไม่ได้

- โทษ ตนเอง แก้ไขได้

- แก้ตัว ไม่ได้ ช่วยอะไร

แต่ แก้ไข ช่วยให้ ดีขึ้น

- การ นอนหลับ เป็นการ พักกาย

- การทำ สมาธิ เป็นการ พักใจ

คน ส่วนใหญ่ พักแต่กาย

ไม่ค่อย พักใจ

- รู้จัก ทำใจ ให้รัก ผู้บังคับ บัญชา

- รู้จัก ทำใจ ให้รัก ลูกน้อง

- รู้จัก ทำใจ ให้รัก เพื่อน ร่วมงาน

- สวรรค์ ก็อยู่ ที่ทำงาน

- เกลียด ผู้บังคับ บัญชา

- เกลียด ลูกน้อง

- เกลียด ผู้ร่วมงาน

- นรก ก็อยู่ ที่ทำงาน

- การ ที่เรา ยังต้อง แสวงหา ความสุข แสดงว่า เรายังขาด ความสุข แต่ ถ้าเรา รู้จัก ทำใจ ให้ เป็นสุข ได้เอง ก็ ไม่ต้อง ไปดิ้นรน แสวงหา ที่ไหน

- อ่อนน้อม อ่อนโยน

อ่อนหวาน นั้นดีแล้ว

- อ่อนข้อ ให้เขาบ้าง ก็ยิ่งดี

- แต่... อ่อนแอนั้น ไม่ดี

- ในการ คบคน ศิลปะ ใด ๆ

ก็สู้ ความ จริงใจ ไม่ได้

- จง ประหยัด คำติ

แต่อย่า ตระหนี่ คำชม

- อภัย ให้แก่กัน ในวันนี้ ดีกว่า อโหสิ ให้กัน ตอนตาย

- ถ้าคิด ทำความดี ให้ทำได้ ทันที

- ถ้าคิด ทำ ความชั่ว ให้เลิกคิด ทันที

- ถ้า เลิกคิด ไม่ได้ ก็อย่าทำ วันนี้ ให้ ผลัดวัน ไปเรื่อย ๆ

- ถึงจะรู้ ร้อยเรื่อง พันเรื่อง ก็ ไม่สู้ รู้เรื่อง ดับทุกข์

- โลกสว่าง ด้วยแสงไฟ ใจสว่าง ด้วยแสงธรรม

- แสงธรรม ส่องใจ แสงไฟ ส่องทาง

- ผู้ สนใจธรรม สู้ ผู้รู้ธรรม ไม่ได้

- ผู้รู้ธรรม สู้ผู้ ปฎิบัติธรรม ไม่ได้

- ผู้ ปฎิบัติธรรม สู้ผู้ที่ เข้าถึง ธรรม ไม่ได้

- มีทรัพย์มาก ย่อม มีความ สะดวก มาก

- มีธรรมะ มาก ย่อมมี ความสุข มาก

Powered by MakeWebEasy.com