คนหนึ่งกับอีกคนหนึ่ง

Last updated: 6 ธ.ค. 2559  |  1803 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ค น ห นึ่ ง กับ อี ก ค น ห นึ่ ง ในความคิดของมนุษย์ที่แตกต่าง ลองเลือกดูอันไหนที่จะทำให้ตัวเรามีความสุข....

คำ ว่ า ชี วิ ต ที่ ดี ของแต่ละคนไม่เหมือนกัน

คนหนึ่ง ชีวิตที่ดีคือ ต้องรวย ต้องมีทุกอย่าง

แต่อีกคน มีพอกิน เหลือเก็บบ้างเล็กน้อยก็พอแล้ว

๑. คนหนึ่ง โกรธถ้าเพื่อนตักเตือน อีกคน ดีใจที่มีเพื่อน คอยตักเตือนเมื่อทำผิด

๒. คนหนึ่ง ชอบเปรียบเทียบชีวิตกับคนอื่น อีกคน เข้าใจว่าโอกาสของแต่ละคนมีไม่เหมือนกัน

๓. คนหนึ่ง มองหาแต่ความรัก อีกคน เข้าใจว่าจริงๆแล้ว ไม่มีรักก็ไม่ทุกข์

๔. คนหนึ่ง วิตกกังวลแต่วันข้างหน้า อีกคน ทำวันนี้ให้มีความสุขที่สุด

๕. คนหนึ่ง มัวแต่ผิดหวัง ในอดีต อีกคน รู้ว่าอดีตแก้ไขไม่ได้ เลยเริ่มต้นใหม่ในวันนี้

๖. คนหนึ่ง หลอกตัวเองมีความสุขครั้งคราวอีกคน ยอมรับทุกความจริง

๗. คนหนึ่ง ทนทุกข์เพราะเสียดายเวลาอีกคน ไม่เคยเสียดายเวลาถ้ามันทำให้เกิดทุกข์

๘. คนหนึ่ง โกหกเพื่อไม่อยากโดนโกรธ อีกคน พูดความจริง เพื่อไม่อยากโดนเกลียด

๙. คนหนึ่ง ทำร้ายคัวเอง เพื่อให้คนกลับมารักอีกคน ไม่มีคนมารัก ก็รักตัวเองให้เป็น

๑๐. คนหนึ่ง ใช้เวลาที่มีค่ามองหาสิ่งที่ขาดอีกคน ใช้เวลาที่มี มีความสุข ณ.ปัจจุบัน

....................................

เพจ "ภาษาญี่ปุ่นและสิ่งดีๆ"

... อยากให้ช่วยคิด ...

Powered by MakeWebEasy.com