ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2517
 • ฝึกงาน แผนกออกแบบและประกอบเครื่องรับโทรทัศน์ โรงงานธานินทร์อุตสาหกรรม ซอยอุดมสุข บางนา
พ.ศ. 2520-2526
 • วิศวกร ระดับ 5 แผนกซ่อมบำรุง สถานีโทรทัศน์ ไทยทีวีสี ช่อง 9 อ.ส.ม.ท.
พ.ศ. 2526-2527
 • หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง ระดับ 6 สถานีโทรทัศน์ ไทยทีวีสี ช่อง 9 อ.ส.ม.ท.
พ.ศ. 2527-2531
 • หัวหน้าแผนกกำกับภาพและเทปโทรทัศน์ ระดับ 6 สถานีโทรทัศน์ ไทยทีวีสี ช่อง 9 อ.ส.ม.ท.
พ.ศ. 2531-2537
 • หัวหน้าส่วนสนับสนุนการผลิต ระดับ 7 สถานีโทรทัศน์ ไทยทีวีสี ช่อง 9 อ.ส.ม.ท.
พ.ศ. 2537-2539
 • ผู้ตรวจการ อ.ส.ม.ท. ระดับ 8
พ.ศ. 2539-2543
 • หัวหน้าฝ่ายออกอากาศโทรทัศน์ ระดับ 9
พ.ศ. 2543-2544
 • ผู้อำนวยการสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. ระดับ 10
พ.ศ. 2544-2548
 • ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ทีวี ระดับ 10

พ.ศ. 2548 - 6 ก.ค 2549

 • ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สถานีโทรทัศน์) บมจ.อสมท 

7 ก.ค. 2549 – 30 ก.ย. 2550

 • ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สำนักวิศวกรรม) บมจ.อสมท

12 ก.พ. 2550 – 31 มี.ค.2551

 • รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ.อสมท

1 ต.ค 2550 – 30 ก.ย 2553

 • ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักวิศวกรรมและเทคโนโลยี บมจ.อสมท
1 ต.ค. 2553 – 30 ก.ย 2556
 • รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อสมท (เกษียณอายุการทำงาน)
26 เม.ย. 2554 – 30 ก.ย 2556
 • ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) ของ บมจ.อสมท
13 ต.ค. 2554 – 24 ม.ค. 2555
 • ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อสมท
1 ต.ค. 2556 – 31 ก.ค. 2558
 • รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง ผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ดิจิตอล PPTV HD
Powered by MakeWebEasy.com